-->

Programul conspiraţional pentru antreprenori
Abilităţi antreprenoriale pentru lideri şi dezvoltatori

Daţi frâu liber instinctelor, realizaţi-vă ambiţiile, extindeţi-vă viaţa

Acest program de instruire şi pregătire pătrunzător pe durata a opt zile este special creat pentru antreprenori şi lideri interni şi externi. Este creat să-i însoţească pe parcursului unui an de zile timp în care aceştia îşi folosesc potenţialul şi instinctual pentru a-şi atinge ambiţiile şi pentru îmbunătăţirea cu succes a vieţii personale şi profesionale.

* Conspiraţia este o speculaţie colectivă alimentată de o inspiraţie împărtăşită.  

Abilităţi antreprenoriale pentru lideri

A fi antreprenor înseamnă a dezvolta şi a conduce un proiect profesional colectiv ambiţios care va aduce un plus de valoare substanţial şi de durată pentru companie.

Antreprenoriatul este arta de a conduce un mediu profesional dinamic în care dumneavoastră, partenerii dumneavoastră sau angajaţii puteţi: 

să aveţi iniţiative şi responsabilităţi, să vă simţiţi suficient de puternici să vă asumaţi riscuri măsurate personale şi profesionale, să învăţaţi şi să vă dezvoltaţi, să vă întăriţi autonomia, să experimentaţi noi soluţii de performanţă şi să sporiţi în general valoarea organizaţională prin concentrarea asupra obţinerii de rezultate şi valori extraordinare.

Antreprenoriatul nu înseamnă doar ambiţie. Se bazează în primul rând pe cunoaşterea excelentă a strategiilor limitative pe de o parte şi pe de altă parte pe alte modele de succes. Un antreprenor de succes trebuie să ştie în primul rând cum să se coordoneze în mod eficient pe sine. Explorarea acestei dimensiuni face obiectul programului. În afara acestor premise, o speculaţie de succes se bazează şi pe un număr de abilităţi specifice:

oferiţi produse şi servicii fără precedent, dezvoltaţi parteneriate de durată, administraţi-vă  timpul eficient, sporiţi reactivitatea la variaţiile pieţei, conduceţi un mediu de lucru efectiv şi durabil, dezvoltaţi responsabilitatea, permiteţi dezvoltarea persoanelor, asiguraţi o calitate de durată, consolidaţi angajamentul şi motivaţia colectivă, întăriţi cultura companiei, asiguraţi fidelitatea clienţilor,  controlaţi costurile, etc.

Lista este lungă. 

Antreprenoriatul eficient, nu se rezumă numai la sarcini ci este un mod de a fi. A fi antreprenor se bazează pe nişte valori de conducere şi pe nişte concepţii, cadre de referinţă, mod de gândire şi de a simţi, etc. Acestea conduc la modele comportamentale care la rândul lor duc la rezultate. Cu alte cuvinte, antreprenoriatul nu este un simplu job ci este un fel de a fi şi de a relaţiona.

Instruirea de metasistem „Programul conspiraţional” detaliat mai jos asigură un mediu de pregătire şi  dezvoltare în care participanţii îşi dezvoltă în primul rând profilul de conştientizare antreprenorială şi apoi învaţă cum să îşi activeze competenţele necesare orientate spre rezultat.

Fiecare dintre cele 4 segmente consecutive a câte 2 zile din cadrul Programului Conspiraţional se concentrează pe o singură dimensiune specifică a antreprenoriatului. Acest program este intensiv participativ şi concentrat pe asigurarea atât a învăţatului colectiv şi pe predare personalizată într-un mediu dinamic de dezvoltare.  

Orientare asupra persoanei

Segmentul primelor două zile ale programului se concentrează asupra descoperirii identităţii dumneavoastră antreprenoriale sau a felului de a fi. Acesta este creat să asiste pe fiecare participant în evaluarea şi descoperirea modelelor lor personale de succes şi a limitelor, a concepţiilor din viaţa profesională, modelelor motivaţionale şi comportamentale, ambiţii cheie, modele de management al timpului, etici şi valori, etc. Participanţii vor avea de asemenea posibilitatea să se concentreze mai mult asupra valorii esenţiale şi asupra scopului proiectelor lor antreprenoriale şi a speculaţiilor.

Performanţe apropiate

Nimeni nu este o insulă. Rezultatele profesionale sunt consecinţa directă a capacităţii liderilor şi antreprenorilor de a crea relaţii directe solide cu oficiaţi, angajaţi, parteneri, furnizori şi competitori. Acest al doilea segment de 2 zile al programului creează un mediu de învăţare concentrat asupra deprinderii de noi abilităţi pentru antreprenori în a-şi alege partenerul potrivit, pentru motivele potrivite, asupra  dezvoltării de relaţii puternice orientate spre succes şi negocierii de contracte solide şi durabile. Învăţarea va include practicarea intensă a abilităţilor esenţiale de comunicare orientate spre rezultat.  

Dezvoltarea echipei

Antreprenoriatul de succes constă în a şti cum să transformi o viziune internă personală şi o ambiţie într-o organizaţie colectivă care acţionează în mod colectiv. Crearea şi menţinerea unor echipe eficiente este o condiţie cheie pentru obţinerea de rezultate colective extraordinare. Această parte a programului se concentrează pe dobândirea de instrumente şi abilităţi pentru dezvoltarea de echipe de înaltă performanţă la care toţi membrii să poată să contribuie personal cu motivaţia şi competenţele lor pentru atingerea de rezultate colective excelente.

Conştientizare strategică

În cele din urmă, antreprenoriatul de performanţă constă dintr-o capacitate instinctivă de a conştientiza cadrul mai larg, de a lua parte la reţelele externe extinse să fie o parte dintr-un mediu mai larg. Această a patra parte a programului se concentrează asupra asigurării de lideri cu un mod de gândire strategic şi practic şi instrumente de analiză de sistem pentru a le asigura cu o formă practică şi alegerea de opţiuni pentru folosirea efectivă a percepţiilor lor instinctive din cadru complexităţii globale.

PENTRU CINE:   Acest program vizează toţi antreprenorii existenţi sau liderii cu potenţial antreprenorial care doresc să: 

 • înveţe cum să îşi folosească mai bine modelele personale (intrinseci) de succes şi
 • dobândească strategii şi instrumente performante pentru a realiza unu sau mai multe proiecte de succes.
Ideal, participanţii la acest workshop sunt toţi dezvoltatorii de succes de noi speculaţii originale asupra cărora doresc să îşi aplice cunoştinţele în timpul sesiunilor programului.

Pentru sporirea aplicaţiilor practice şi a continuităţii dintre sesiuni, recomandăm participarea la curs în grup a partenerilor activi dacă aceştia dezvoltă firme mixte.

PROCES:   Acest program de dezvoltare orientat spre acţiune pentru antreprenori şi lideri constă din 4 workshopuri a câte două zile, deci un total de 8 zile petrecute dintr-un an. În plus, structura acestui program constituie un mediu de învăţare relativ complet care se concentrează atât pe crearea de noi conştientizări personale cât şi asupra furnizării unei competenţe comportamentale în ceea ce priveşte abilităţi cheie şi strategii.

Programul se susţine în engleză, cu numeroase exerciţii practice care se pot lucra în subgrupe în limba română. Se doreşte a fi un proces de învăţare pe termen mediu cu teme intensive şi practică între sesiuni din cadrul grupurilor de învăţare şi cu asistenţă (opţional) individuală (la un cost suplimentar)

De asemenea, acest program a fost creat

 • atât ca o experienţă transformaţională condusă de lectori experimentaţi cât şi ca
 • un mediu practic colectiv de educare comportamentală concentrat asupra obţinerii de deprinderi şi know-how.

Participanţii vor fi rugaţi să se folosească de situaţii din viaţa lor reală şi se aşteaptă ca aceştia să aplice cunoştinţele în mediile profesionale pentru a asigura succesul proiectelor lor profesionale şi a speculaţiilor.

Acest program este susţinut de Alain Cardon, Master Certified Coach (trainer certificat), recunoscut de Federaţia Internaţională de Coaching. Acesta susţine instruiri individuale şi de echipă în România din anul 1998. Este secondat de lectori locali certificaţi.    

Programul conspiraţional este bazat pe un proces de educare exclusiv şi protejat pus la punct şi furnizat de Academia Metasysteme Coach.

Când: 9:00 am-6:00pm

Unde: La Bucureşti.

Taxa de participare: Pentru fiecare participant, 3 400 € plus TVA, în preţ fiind incluse sălile, pauzele de cafea şi masa de prânz.

pentru a consulta programul nostru:

PROGRAM OUTLINE

I CONCENTRARE PERSONALĂ: crearea bazei

 2 zile de creştere a conştientizării şi instruire comportamentală. Prezentare: Prezentarea participanţilor, a cursului şi a lectorilor
Prezentarea procesului de instruire şi introducerea în mediul de învăţare a celor opt zile de şi principiile de învăţare pe grupe. Definirea proceselor funcţionale a grupelor de învăţare bazate pe instrumente de comunicare, delegare şi strategii de dialog.
 • introducere progresivă a fiecărei teme de lucru şi practică în cadru unor grupuri triunghiulare de învăţare.

Obiective:

 • Evaluarea potenţialului dumneavoastră şi mobilizarea resurselor personale,
 • Înţelegerea şi reconturarea modelelor personale de reuşită
 • Evidenţierea sistemelor de  concepţii profesionale ca resurse potenţiale de succes
 • Dobândirea de abilităţi de ascultare şi comunicare pentru reorientarea potenţialului personal 
 • Evaluarea şi activarea identităţii antreprenoriale.
 • Definire motivaţiei personale, a obiectivelor, limitelor, aspectelor de timp, proceselor
 • etc.

Explicaţii şi experienţe practice intensive vor fi realizate de fiecare participant într-un exerciţiu colectiv din cadrul unor grupuri de învăţare.
Fiecare participant îşi va stabili obiective pentru implementarea cunoştinţelor şi abilităţilor nou dobândite în activitatea profesională, cu termene limită.

 • Definirea de situaţii ţintă şi oameni pentru aplicarea noilor cunoştinţe şi practicarea abilităţilor între sesiuni.
 • Stabilirea de situaţii profesionale când aplicarea instrumentelor dobândite se poate dovedi utilă sau eficientă;
 • Stabilirea agendelor grupurilor pereche, întâlniri ulterioare şi verificarea realităţii.
 • Conectarea la resursele lectorilor individuali pentru posibile necesităţi între sesiuni

II PERFORMANŢE APROPIATE: Dezvoltarea de parteneriate solide

2 zile de instruire comportamentală  

Includerea participanţilor, prezentarea sesiunii de instruire.
Revizuirea activităţii dintre sesiuni şi a experimentării şi implementării. Prezentarea contextului sesiunii şi a obiectivelor.
Stabilirea grupurilor de lucru (rolurile de parteneri şi observatori) procesul operaţional.

Obiective:

Introducere practică şi progresivă a fiecărei abilităţi şi a fiecărui instrument de comunicare şi parteneriat: Fiecare tehnică va fi exersată extensiv de fiecare participant în grupuri mici, în sesiuni de cinci până la 10 minute. În timp de dobândesc instrumentele, participanţii se vor concentra asupra următoarelor:

 • Arta de a alege partenerul potrivit, din motive corecte
 • Folosirea instrumentelor de comunicare în dialoguri
 • Folosire de întrebări concentrate pe înlesnirea găsirii soluţiilor
 • Folosire de întrebări pentru lărgirea şi transformarea cadrelor de referinţă operaţionale
 • Concentrarea asupra procesului mai degrabă decât asupra conţinutul unei probleme, situaţii sau obiectiv
 • Arta de a încheia contracte solide, de durată.
 • Etc.

TEME:

Abilităţile de mai sus sunt instrumente foarte puternice care pot fi folosite în timpul negocierilor, evaluărilor de personal, recrutare, monitorizare şi alte relaţii personale şi profesionale directe. Acest segment din procesul de instruire necesită o exersare intensivă din partea fiecărui participant.

 • Stabilirea de obiective specifice şi exersare în cadrul grupurilor pereche între sesiuni

III DEZVOLTAREA ECHIPEI: Crearea echipelor conspirative

2 zile de instruire comportamentală 

Includerea participanţilor,
revizuirea activităţii dintre sesiuni de experimentare şi implementare. Prezentarea procesului de instruire concentrat pe echipe şi practicat cu echipe de învăţare. 
Stabilirea şi definirea echipelor de lucru şi a structurii şi procesului operaţional.

INSTRUMENTE :

Introducere practică şi progresivă a fiecărui instrument:  Fiecare abilitate sau tehnică este exersată foarte mult de participanţi în cadrul echipelor de învăţare, în sesiuni de câte 30 minute.

 • Împuternicirea şi delegarea proceselor
 • Managementul timpului în echipă
 • Stabilirea şi implementarea ritmurilor de echipă
 • Indicatori de performanţă ai echipei, rezultate şi asistenţă şi coordonare de echipă
 • Concentrarea echipei asupra rezultatelor strategiilor de rezolvare
 • Creşterea angajamentului echipei
 • Transversalitate şi dezvoltarea unei sinergii puternice de echipă
 • Echipa ca şi mediu de învăţare care să asigure dezvoltarea persoanelor şi implicarea
 • Dezvoltarea culturii organizaţionale

TEME:

Aspecte complementare pot fi abordate şi antrenate:

 • Diagnosticarea şi creşterea performanţei echipei
 • Procese pozitive de echipă şi „jocuri” negative în echipe
 • Luarea deciziei în echipă, ajungerea la consens şi încadrarea în timp.
 • Implementarea deciziilor, contracte de echipă, contacte de proiect.
 • Procese sistemice de echipă interne şi externe.

Stabilirea de obiective specifice pentru implementarea în activitate şi învăţarea în grupuri pereche între sesiuni.
Contractarea asistenţei de instruire între sesiuni.

IV CONŞTIENTIZARE STRATEGICĂ: colaborarea cu mediul

2 zile de instruire comportamentală 

Includerea participanţilor şi definirea procesului de instruire.
Revizuirea experimentării şi experienţelor dintre sesiuni.
Prezentarea Gândirii Strategice şi a Abordării strategice. Stabilirea echipelor de lucru şi stabilirea proceselor operaţionale.

INSTRUMENTE:

Instrumente practice şi progresive pentru fiecare instrument: Fiecare tehnică va fi exersată foarte mult cu fiecare participant din cadrul echipelor de învăţare  a câte 30 minute şi stabilirea de echipe mai mici de câte 3 persoane.

 • Respectarea indicatorilor de mediu şi a modelelor
 • Înţelegerea şi folosirea gândirii sistemice pentru dezvoltarea de reţele utile în cadrul mediului
 • Crearea şi implementarea de strategii paradoxale şi comunicare analoagă cu mediu
 • Dezvoltarea şi alimentarea de reţele strategice
 • Alegeri strategice de funcţii „înalte” şi „joase” pentru antreprenori

Fiecare tehnica de abilitate va fi experimentată de participanţi

TEME : Se pot atinge anumite teme complementare:  

Prezentarea de principii de abordare a sistemelor aşa cum se aplică acestea managementului organizaţiei.

 • Introducere în monitorizarea sistemică pentru manager.
 • Procesul vinovatului, constelaţii de familie, jocuri sistemice în sisteme
 • Folosirea de abordări proiective pentru a înţelege informaţia contextuale
 • Management spaţial (Gestalt), management de timp (proiecţii viitoare)
 • Triunghiulare

CONCUZII

 • Opţiuni de asistare individuale şi de echipă după curs  

CERTIFICATE DE PARTICIPARE pentru participare completă şi definitivare.