Coaching pentru lideri
Pentru realizarea ambitiilor strategice

La ce vă va folosi coaching-ul de director :

  • Coaching-ul strategic de director răspunde simplei nevoi de a reflecta alături împreună cu altă persoană, fără ca interesele personale, profesionale sau structurale ale acesteia să vă influenţeze reflecţia de lider.
  • Atunci când simţiţi că mediul dumneavoastră profesional este în criză, că echipa de conducere în fruntea căreia vă aflaţi „dă în brânci”, coaching-ul de director vă ajută să dezvoltaţi şi să menţineţi o viziune mai strategică asupra a ceea ce întreprindeţi.
  • Coaching-ul strategic de director poate răspunde unei dorinţe profunde de a vă lămuri propriile motivaţii şi ambiţii de lider, strategiile şi obiectivele, împreună cu o persoană în care să puteţi avea încredere.Coaching-ul strategic de conducător vă va ajuta să vă concentraţi întreaga atenţie asupra obiectivelor pe care vi le-aţi fixat şi a resurselor pe baza cărora le puteţi atinge.
  • Coaching-ul de lider şi conducător vă permite să comunicaţi percepţiile şi întrebările dumneavoastră strategice legate de un nou mediu – neobişnuit, intercultural sau „străin” – unei persoane care nu va încerca să vă influenţeze.
  • Coaching-ul strategic de director vă permite să daţi frâu liber creativităţii dumneavoastră, sub îndrumarea unui coach „partener de joc”, care va şti să vă însoţească pe traiectoria dumneavoastră de lider.Coaching-ul de conducător vă permite să luaţi distanţă şi să vă evaluaţi acţiunile, resursele, limitele, capacitatea de a privi lucrurile „altfel”, pentru a vă defini un viitor diferit.
  • Coaching-ul de lider şi conducător răspunde une nevoi de îndrumare „fără concesii”, atunci când trăiţi o tranziţie sau o preluare profesională şi/sau organizaţională, naţională şi/sau interculturală, al cărei mize sunt vitale.
  • Coaching-ul strategic de director vă permite să ieşiţi din „singurătatea alergătorului de cursă lungă”, proprie liderului, şi să reflectaţi cu voce tare, în cadrul unei relaţii de strictă confidenţialitate.

Există multe motive întemeiate pentru ca un lider sau un director să facă apel la îndrumare sub forma coaching-ului profesional.

Prin telefon sau prin discuţii faţă în faţă, în mod regulat sau discontinuu, pe intervale de câteva ore sau de numai câteva minute, în context naţional sau intercultural, vom şti să găsim ritmul de coaching cel mai potrivit cu angajamentele şi cu interesele dumneavoastră de conducător.

Pentru a ne contacta

O SUTĂ DE ZILE PENTRU O TRANZIŢIE DE DIRECTOR ÎNCUNUNATĂ DE SUCCES

O îndrumare de trei luni sub formă de coaching strategic de director vă va permite să puneţi bazele noului dumneavoastră proiect.

Ca şi primele o sută de zile de după nişte alegeri, primele trei luni ale unei noi misiuni de conducere, ale unui nou proiect de întreprindere, ale unei mutări de sediu, ale unei reorganizări sau fuziuni strategice, naţionale sau interculturale etc. pot fi comparate cu o „lună de miere”.


În loc să aştepte până „analizează şi înţelege”, liderul trebuie să profite de acest moment propice pentru a lua decizii strategice şi pentru a pune cât mai rapid bazele viitoarei reuşite a întreprinderii sale, la nivel naţional sau intercultural.


În momentul unei tranziţii, este esenţial ca, în loc să aştepte „să ia pulsul”, liderul să acţioneze, punând bazele noului viitor al întreprinderii.


În loc să aştepte „ca să liniştească spiritele” sau ca să nu „facă valuri”, cel care preia o funcţie de conducere trebuie, în primele o sută de zile, să răspundă aşteptărilor celor din jur, care doresc să vadă ce poate el afirma, defini, decide, aduce nou, schimba.

Este şi cel mai bun moment pentru a beneficia de îndrumarea unui coach de director, sub formă de coaching individual sau de coaching strategic de echipă de conducere. Îndrumarea asigurată de un coach competent vă va permite să faceţi alegerile ce se impun şi să treceţi la fapte pentru a vă aşeza proiectul de lider pe temelii trainice.

Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă

COACHING-UL DE PRELUARE DE ŞTAFETĂ

Pentru a profita de oportunităţile ce se prezintă întotdeauna în perioadele de preluare de ştafetă, primele „o sută de zile” sunt, de departe, perioada cea mai propice unui coaching de „acompaniere de preluare de ştafetă” pentru un lider sau un conducător care este pe punctul de a pleca, pentru succesorul acestuia, precum şi pentru echipa lui de conducere (v., pe site-ul de faţă, „Coaching de echipă”)


În acest sens, am dezvoltat o abordare performantă, care implică întreaga echipă de conducere în pregătirea şi acompanierea transmiterii unei funcţii de conducere de la conducătorul „pe picior de plecare” la succesorul său.


Acest proces de „coaching de preluare de ştafetă” permite organizaţiei subordonate să evite perioada de „incertitudine”, previzibilă în perioadele de schimbare de lider, şi să-şi îmbunătăţească rapid performanţele.

STRATEGIILE DE PARTENERIAT

Multe dintre interesele dumneavoastră de director îşi au originea nu „în dumenavoastră”, ci în numeroasele interfeţe generate de întâlniri şi parteneriate profesionale, sociale şi politice.


Reuşita unui conducător este de cele mai multe ori determinată de parteneriate solide şi strategice. Tot astfel, eşecul lui se datorează, adesea, aprecierii greşite a solidităţii sau viabilităţii unei relaţii vitale pentru reuşita sa şi a întreprinderii sale.


Aceşti parteneri vitali (un viitor colaborator în cadrul echipei de conducere restrânse, un partener comercial sau financiar, un motor de creştere extern, o întreprindere furnizoare sau un client privilegiat, un investitor important), la care se adaugă eventualele fuziuni, încorporări, parteneriate sau alianţe strategice naţionale sau interculturale, pot fi foarte numeroşi şi pot prezenta riscuri pe măsura intereselor dumneavoastră de conducător şi a intereselor întreprinderii dumneavoastră.


Or, cantitatea şi, mai ales, calitatea interfeţelor vitale pe care orice conducător poate şi trebuie să le dezvolte depind de propriile lui motivaţii, de dinamica opţiunilor sale şi de strategiile sale instinctive de asumare de riscuri. Toţi aceşti parametri pe care se bazează parteneriatele conducătorilor trebuie deci să facă obiectul unei anumite reflecţii, explorări, confruntări şi confirmări în cadrul unei relaţii de coaching întemeieate pe creativitate şi încredere.


Dinamica de alegere a unui partener profesional sau organizaţional poate fi deci îndrumată în cadrul unei relaţii confidenţiale de coaching strategic de director în context naţional sau intercultural. Acest coaching de parteneriat îi permite conducătorului să-şi inventarieze interfeţele vitale actuale şi în devenire, pentru a asigura dezvoltarea sănătoasă şi durabilitatea acestora, ceea ce va garanta reuşita lui şi a întreprinderii sale.

Supervizare colectivă sau coaching în grup pentru lider şi manager.


Procesul de „supervizare” colectivă METACOACH, rezervat până acum profesioniştilor coaching-ului, este acum disponibil pentru grupuri constituite din profesionişti (lider şi manager) din cadrul aceleiaşi întreprinderi sau organizaţii. (Pentru o descriere amănunţită a acestui tip de formare, vă invităm să consultaţi pe site-ul de faţă pagina „Meta-management”).


Acest program inter-întreprinderi este pus la dispoziţia serviciilor de formare în scopul de a răspunde nevoilor crescânde ale coaching-ului de lider şi de manager în îndrumarea competenţei lor de muncă în echipă.


Conceput anume pentru a dezvolta capacităţile de lider şi manageriale, acest program nu este numai centrat pe dezvoltarea individuală a participanţilor, ci ţine totodată cont de interesele de dezvoltare a capacităţilor de muncă în echipă, în reţea, în întreprinderi „matriciale” şi, în general, într-un context colectiv.


Axat pe unul dintre interesele majore ale întreprinderilor de azi, procesul de supervizare „Meta-management” pentru manageri urmăreşte să ofere „in situ” şi fiecărui participant – lider sau manager – un spaţiu de coaching orientat spre capacităţile sale de a se integra în echipe şi în proiecte colective.


Printr-un program de zece zile (o zi pe lună) pentru un grup constituit în cadrul aceleiaşi întreprinderi, un ciclu de supervizare „Meta-management” oferă deci un spaţiu de coaching colectiv centrat în egală măsură pe evoluţia capacităţilor de lider şi de „team player” ale fiecărui manager.


Structura grupului de supervizare „Meta-management”, organizarea, coordonarea lui şi atingerea obiectivelor fiecăruia sunt asigurate printr-un proces de coaching „delegat” ce urmăreşte dezvoltarea responsabilităţii active a fiecărui manager sau lider, în cadrul unui demers colectiv axat pe rezultate măsurabile, individuale şi la nivel de întreprindere.


Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru a afla detalii şi pentru a înfiinţa, în cadrul întreprinderii dumneavoastră, unul sau mai multe grupuri de supervizare „Meta-management” pentru manageri sau lideri.

Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă
Pentru a ne contacta

Traducere în limba română de L. Zoicaş