Supervizare pentru coachi ''Metacoach''
Supervizare sistemică de coach de director, de lider şi de echipă

Supervizare sistemică, formare şi acţiune pentru profesioniştii coaching-ului şi ai consultanţei individuale, de director şi de echipă.

a few testimonials from participants

Un ciclu de supervizare pentru coaching-ul sistemic individual, de director şi de echipă cuprinde minimum opt zile pe an, câte o zi pe lună, de formare şi acţiune pentru un grup de cel mult 15 participanţi. Există la ora actuală un grup de supervizare sistemică METACOACH la Paris şi un altul la Marsilia. Avem în vedere înfiinţarea, în curând, a unuia la Bruxelles şi a altuia la Bucureşti.


Toate atelierele de formare şi ciclurile de supervizare sistemică METACOACH propuse pe acest site sunt centrate pe coaching-ul individual, de director şi de echipă şi sunt animate de Alain Cardon, Certified Coach Master al International Coach Federation. Orele din cadrul atelierelor de formare şi de META-supervizare sunt acreditate de ICF şi contează ca ore „ACSTH”

Avantajele ACSTH.
International Coach Federation

Procesul colectiv de supervizare METACOACH a practicii sistemice a coaching-ului de director şi a coaching-ului de echipă descris mai jos este un proces de formare şi acţiune conceput şi coordonat de ALAIN CARDON, Certified Coach Master (CCM) al International Coach Federation.

Date ale grupului META-supervizare la Bucureşti:

OBIECTIVE

Grupul METACOACH de supervizare de coaching de director, de coaching de echipă şi de consultanţă are drept obiectiv îndrumarea în formare şi acţiune a practicienilor confirmaţi în două dimensiuni principale:

 • dezvoltându-le competenţa profesională, creativitatea şi plăcerea în „meseriile” de coaching de director, de coaching de echipă şi de consultant;
 • ajutându-i să-şi gestioneze mai bine dispozitivul profesional, de exemplu să-şi sporească vânzările, să-şi îmbunătăţească marketingul şi produsele, să-şi lămurească strategiile de reuşită, relaţia cu banii, capacitatea de a lucra în reţea şi de a coopera cu colegi, de a scrie, de a publica etc.
 • SPIRIT

  În aceste două dimensiuni, în decursul unui ciclu continuu, de minimum un an, grupul de formare şi acţiune METACOACH-supervizare îşi propune să devină o „reţea de asimilare prin învăţare” centrată pe practicarea coaching-ului sistemic de director şi de echipă şi de consultanţă.

  • Grupul rămâne concret şi operaţional. Asimilarea coaching-ului individual, a coaching-ului de director şi a celui de echipă se face în mod practic, prin formare şi acţiune, şi prin modelizarea în situaţii de „rodaj”.
  • Grupul este un loc de formare şi acţiune, de învăţare împreună şi de experimentare a noi practici şi strategii profesionale, prin discuţii şi, mai ales, prin împărtăşirea, prin „modelizare”, a unor instrumente de coaching sistemic de director şi de echipă.
  • Grupul dezbate, stimulează, provoacă şi asigură dezvoltarea personală a fiecăruia dintre membrii lui.
  • Membrii grupului învaţă să practice confruntarea pozitivă a diferenţelor dintre ei, în spiritul respectului faţă de această diversitate.
  • Pentru fiecare coach, grupul este o reţea de schimburi interpersonale şi de sprijin profesional.

  Structura grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare este concepută astfel încât să permită numeroase aplicaţii practice ale Abordării sistemice la coaching-ul sistemic de director şi la coaching-ul de echipă (v. prezentarea amănunţită de mai jos).


  Acest grup acceptă şi integrează toate formaţiile teoretice şi practice aplicate la coaching-ul de director şi de echipă dobândite deja de către participanţi, nelimitându-se la o singură şcoală de gândire sau la o singură abordare conceptuală.


  Celor care doresc să dobândească o formaţie iniţială şi didactică în coaching-ul individual şi de echipă, le recomandăm să participe la cursurile unei şcoli acreditate de pregătire în această meserie: MOZAIK, TRANSFORMANCE, Coach-Up, în Franţa sau la programul “Fundamentele Coaching-ului”   în România.

  programul: Fundamentele Coaching-ului

  De asemenea, celor care doresc să dobândească o formaţie teoretică într-o abordare conceptuală specifică – Analiză tranzacţională, Programare neuro-lingvistică, Process Communication Management, Gestalt, Abordare sistemică, abordarea lui Jung etc. (aplicate sau nu la meseria de coach) – le recomandăm să urmeze un stagiu de formare specific, organizat de organisme acreditate.

  ETICĂ

  În cadrul grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare, este de la sine înţeles

  • că munca este efectuată de către fiecare participant şi
  • că orice referire la clienţi anume rămâne confidenţială


  De altfel, grupul de formare şi acţiune METACOACH-supervizare respectă codul deontologic al meseriei de coach, aşa cum este el definit de International Coach Federation.

  ORGANIZARE

  În România, dimensiunea administrativă (înscriere, facturare etc.) a grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare pentru coaching-ul individual, de director şi de echipă este asigurată de Coaching Institute.
  Pentru a contacta Metasysteme Coaching

  Grupul este „semideschis”:

  • îi solicită fiecărui membru un prim angajament ferm, mai întâi pe un an, apoi pe tranşe de câte şase luni, de participare la zile consecutive, potrivit unui calendar predeterminat,
  • acceptă continuu noi membri, în limita maximă a 15 participanţi.


  Grupul se întruneşte câte o zi pe lună, lunea sau vinerea, 10 zile pe an, programate cu un an înainte.

  MOD DE OPERARE

  Modul de funcţionare a grupului de formare şi acţiune sistemică METACOACH-supervizare este în egală măsură delegat şi evolutiv, conform unei strategii „emergente”.


  Viaţa grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare, regulile jocului, procesele lui, precum şi o bună parte din organizarea lui cotidiană sunt definite în mod colegial de către membrii săi, grupul rămânând centrat pe dezvoltarea performantă a meseriilor de coaching sistemic de director şi de coaching de echipă.


  Acest ansamblu evolutiv de formare şi acţiune trebuie modificat pe măsura maturizării grupului, a intrării de noi membri, a apariţiei de noi mize, a definirii de noi moduri de formare şi acţiune sau de lucru.

  În fiecare sesiune a grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare, răspunderea este împărţită între toţi membrii grupului şi se referă la:

 • punerea la dispoziţie şi organizarea locului de primire;
 • aportul de cazuri reale de coaching individual, de director şi de echipă, în vederea supervizării
 • ;coaching-ul acestor cazuri reale, individuale, de director sau de echipă, urmat de comentarii de supervizare, centrate pe viitor şi pe noi opţiuni, din partea membrilor grupului;
 • animarea şi contribuţia la structurarea zilei, sau
 • coaching-ul de secvenţe colective sau de echipă, sub supervizarea grupului.

 • Aceste responsabilităţi sunt asumate pe rând (prin rotaţie aleatorie sau programată) de către fiecare dintre participanţi, pe bază de voluntariat, şi sunt supervizate de ceilalţi membri ai grupului.

  RĂSPUNDERE

  Fiecare participant coach individual, de director, de echipă sau consultant răspunde de propria sa învăţare. Acest lucru include:

  • intensitatea, ritmul şi conţinutul muncii sale de formare şi acţiune;
  • propunerea de cazuri şi de secvenţe de supervizare de coaching de director şi de echipă;
  • conţinutul sintezelor şi al concluziilor personale, de la sfârşitul fiecărei secvenţe de supervizare.


  Fiecare este deci invitat să fie pe deplin răspunzător şi să asume consecinţele prezenţei sale, ale percepţiilor, experienţelor, nevoilor şi opţiunilor sale profesionale.


  De altfel, fiecare este invitat să se simtă în mod activ co-responsabil de încadrarea grupului, pentru a asigura performanţa acestuia, respectarea modurilor de operare şi aplicarea „regulilor jocului” propuse de către supervizor şi hotărâte de întregul colectiv.


  În măsura în care destinaţia grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare de coaching de director sau de echipă nu este aceea de a fi un loc de activitate terapeutică, fiecare dintre participanţi este sfătuit să asigure posibilitatea unei relaţii de sprijin mai personal sau psihologic.

  ABORDAREA SISTEMICĂ

  Activitatea grupului de formare şi acţiune METACOACH-supervizare se bazează pe practica împărtăşită a unei „abordări sistemice” şi strategice. În cadrul grupului METACOACH de supervizare, Abordarea sistemică se practică la diferite nivele ale realităţii:

  • ca instrument de diagnostic pentru fiecare „caz-client” de coaching individual, de director sau de echipă, şi ca metodă rezolutorie ce permite apariţia unor noi opţiuni aplicabile la problemele puse şi la contextul lor în cadrul unei întreprinderi.
  • ca instrument de diagnostic şi de căutare de opţiuni în ceea ce priveşte practica fiecărui coach, formator sau consultant care aduce un „caz-client” sau care propune o problemă profesională în META-supervizare.
  • ca instrument de diagnostic şi de căutare de opţiuni în practica „coach-ului de coach”, hic et nunc, în cadrul grupului, în situaţie de supervizare.
  • ca instrument de reflecţie şi de căutare de opţiuni aplicat grupului METACOACH de supervizare în ansamblul lui, metaforă a unei „echipe-reţea” constituită din relaţii colegiale, sau a unei echipe ierarhizate, de la caz la caz şi în funcţie de percepţie. O atare perspectivă permite o reflecţie continuă asupra proceselor şi a modurilor de operare ale grupului de supervizare, precum şi asupra evoluţiei în timp a acestuia.
  • ca instrument de reflecţie şi de căutare de opţiuni legate de modelizarea propusă de supervizor, şi de reflecţie asupra evoluţiei coaching-ului sistemic de director şi de echipă, aşa cum îl percepem noi.

  Analiza şi integrarea acestei complexităţi „sistemice” permite

  • aplicarea Abordării sistemice la mai multe nivele, ceea ce reliefează existenţa a numeroase „paralelisme” şi interacţiuni între aceste nivele, şi
  • descoperirea a numeroase opţiuni de învăţare, apte să asigure evoluţia practicii noastre profesionale în coaching-ul sistemic de director şi de echipă.

  • Pentru fiecare participant, acest demers de învăţare sistemică este în egală măsură personal şi profesional şi priveşte toate interfeţele interpersonale din cadrul grupului de supervizare de coaching individual, de director şi de echipă, precum şi evoluţia grupului de formare şi acţiune METACOACH de supervizare ca echipă sau ca „reţea de asimilare prin învăţare”.

  DIMENSIUNEA COACHING DE ECHIPĂ

  Aşa cum o demonstrează nivelele de mai sus, grupul de formare şi acţiune METACOACH-supervizare este conceput ca un ansamblu coerent şi menit să evolueze în timp. Grupul este o „echipă-reţea” de învăţare, un spaţiu de experimentare, de modelizare şi de dezvoltare individuală în cadrul unui sistem colectiv structurat, aflat, la rândul lui, în continuă tranziţie.


  Ciclurile lui de viaţă, modurile lui de operare, procesele lui interne şi complexitatea interfeţelor sale în continuă reconfigurare fac din acest grup un „creuzet sistemic” colectiv, capabil:

  • să permită experimentarea şi asimilarea a diferite abordări şi tehnici de coaching de echipă şi de director;
  • să ofere numeroase oportunităţi de supervizare de coaching de echipă şi de director.

  Activitatea de acompaniere a „echipei care învaţă” în cadrul supervizării sistemice poate include:

  • animarea şi gestionarea „prin delegare” a unor secvenţe de câteva ore sau de o zi, şi
  • o activitate de coaching pe teme legate de viaţa grupului-echipă, aşa cum este ea percepută pe parcursul unei secvenţe, al unui sezon sau al unui an întreg.


  Activitatea de co-gestionare şi de analiză întreprinsă, concomitent cu învăţarea, de echipa de formare şi acţiune METACOACH-supervizare are drept scop experimentarea, ilustrarea şi practicare diferitelor faţete ale coaching-ului sistemic de echipă, precum şi a coaching-ului de director.

  RECOMANDĂRI DE LECTURĂ

  În limba română:

  • Coaching Pentru Echipele de Directori, Alain Cardon, Editura Codecs, Bucureşti 2003.
  • Coaching si Leadership in Procesele de Tranzitie, Alain Cardon, Editura Codecs, 2006
  Publicaţii
 • CARDON, Alain, Le coaching d’équipes, Ed d’Organisations, Paris 2003
 • CARDON, Alain, Leadership de Transition, Ed. d’Organisations, Paris 2004 /trad. rom. „Leadership de tranziţie”, Editura CODECS, Bucureşti, 2006/
 • CHAVEL, Thierry, Le coaching démystifié, comment ré-enchanter le management, les Editions Demos, 2001
 • DELIVRE, François, Le métier de coach, Editions d’Organisation, 2002
 • FORESTIER, Gilles, Regards croisés sur le coaching, Editions d’Organisation, 2002
 • HIGY-LANG, Chantal et GELLMAN, Charles, Le coaching, Editions d’Organisation, 2002
 • LENHARDT, Vincent, Les responsables porteurs de sens, culture et pratique du coaching et du team building, Insep Editions, 1992
 • STACKE, Edouard, Coaching d’entreprises, Village Mondial, 2000
 • WHITMORE, John, Le Guide du Coaching, Maxima, Paris
 • Supervisor: Alain Cardon
  Pentru mai multe informaţii asupra diferitelor abordări de supervizare
  Pentru a ne contacta