Metasysteme Coach Academy
Dobândirea măiestriei în coaching - o abordare sistemică

Métasystème Coach Academy este un spaţiu de învăţare creativă, congruentă şi sistemică, destinat master coach-ilor potenţiali şi existenţi, indiferent de nivelul lor de competenţă iniţial perceput.

Coachingul este o meserie centrată pe client, pe formă şi pe proces

Oferta Métasystème Coach Academy este congruentă cu această postură fundamentală în practica meseriei de coach. Ca urmare, atelierele şi ciclurile propuse sunt concepute ca nişte spaţii de învăţare care îi permit fiecărui participant să-şi piloteze propria dezvoltare printr-o serie de experienţe de transformare personală şi de reuşite profesionale.

Măiestria în coaching este o artă de a fi

Fiecare ciclu şi atelier din cadrul Métasystème Coach Academy este conceput astfel încât să le permită participanţilor să-şi reevalueze cadrele de referinţă, să-şi remodeleze sistemele de credinţe şi să-şi transforme viziunile asupra vieţii, timpului, sănătăţii, clienţilor, succesului, organizaţiilor, echipelor, familiilor, persoanelor şi a lor înşişi.

Astfel, contextele de învăţare pe care le oferă Métasystème Coach Academy depăşesc simpla dobândire de cunoştinţe şi de competenţe, fiind concepute astfel încât să le ofere participanţilor posibilitatea unei profunde transformări personale şi profesionale, atât de necesară meseriei de master coach.

În coaching, fiecare client este unic

Contextele de învăţare puse la dispoziţie de Métasystème Coach Academy propun un model deschis, menit să-i permită fiecăruia să-şi descopere propriul mod de aplicare a măiestriei în coaching. Câţi clienţi, câţi coach-i, câte personalităţi sau persoane, atâtea moduri de a dezvolta o excelenţă. În ceea ce ne priveşte, credem că cea mai bună metodă pentru a deveni un master coach constă în a învăţa pur şi simplu să fii total prezent faţă de tine însuţi şi faţă de mediul ambiant.  

În coaching, clientul este puternic

În predarea artei coachingului, Métasystème Coach Academy se adresează potenţialului master coach care preexistă în fiecare participant. Considerăm că fiecare participant este creativ, etic, competent şi puternic. Fiecare este pe deplin capabil să-şi însuşească arta coachigului în mod direct, fără a se pierde în învăţarea unor teorii superflue sau a unor proceduri destinate începătorilor.

Relaţia dintre client şi coach este o relaţie de egalitate

Toate ciclurile şi atelierele Métasystème Coach Academy sunt adevărate creuzete de învăţare participativă şi prin delegare. Obiectivul lor este acela de a-l plasa pe fiecare participant în contexte şi procese stimulative, facilitând descoperirea simplităţii esenţiale a măiestriei în coaching.

De-a lungul învăţării în cadrul Métasystème Coach Academy, fiecare participant îşi asumă, rând pe rând, şi îşi exercită:

  • calitatea de coach,
  • calitatea de client,
  • calitatea de formator de coach-i.

Astfel, fiecare îşi dezvoltă permanent excelenţa în cele trei competenţe fundamentale pentru practica sa de master coach.

Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă

În coaching, clientul îşi are propriul ritm de dezvoltare

În cadrul Métasystème Coach Academy, cei interesaţi pot participa la:

  • un ciclu de nouă zile despre „Fundamentele coachingului”,
  • ateliere de câte două zile de „Formare Metacoach”, sau
  • un ciclu de zece zile de „Supervizare Metacoach”,

în ordinea şi ritmul dorite. Fiecare poate începe cu modulul pe care-l vrea şi se poate opri atunci când doreşte, în cadrul unor ansambluri cu angajamente definite şi limitate. Nimeni nu este obligat să urmeze o anumită progresie liniară şi predeterminată pentru a-şi parcurge traseul de dezvoltare personală şi profesională.

Consultaţi pagina consacrată ciclului de formare în ''Fundamentele coachingului''
Consultaţi pagina consacrată atellierelor de formare METACOACH
Consultaţi pagina consacrată ciclurilor de ''Supervizare METACOACH''

În coaching, clientul este independent

Nu există precondiţii pentru înscrierea la un atelier sau la un ciclu din cadrul Métasystème Coach Academy. Master coach-ii au origini dintre cele mai diverse. Este deci deosebit de important ca fiecare să respecte diversitatea de competenţe, meserii, opinii, abordări, cadre de referinţă şi formaţii care îi conduc pe participanţi spre meseria de coach.

În plus, fiecare este răspunzător pentru propria sa destinaţie. De aceea, într-un spirit de cooperare între egali, competenţele, procesele, instrumentele şi contextele de învăţare propuse de Métasystème Coach Academy sunt absolut libere de drepturi.

În coaching, clientul este responsabil

Métasystème Coach Academy nu eliberează diplome proprii, ci numai certificate de prezenţă pentru a valida participarea la fiecare atelier şi ciclu. Le propunem totuşi participanţilor să obţină o acreditare imparţială, prezentându-se la un examen recunoscut internaţional şi organizat de International Coach Federation.

Personalul didactic al Métasystème Coach Academy este alcătuit în întregime din coach-i acreditaţi de International Coach Federation. De altfel, toate programele pe care le oferă Métasystème Coach Academy sunt fie acreditate, fie în curs de acreditare de către International Coach Federation, ca programe „ACSTH” (Accredited Coach Specific Trening Hours).

Consultaţi pagina despre International Coach Federation
Pentru informaţii cu privire la programele ACSTH ale International Coach Federation

Métasystème Coach Academy este o reţea internaţională de pregătire şi formare a coach-ilor. Medii de învăţare aparţinând Métasystème Coach Academy există la Paris (în franceză, dar şi în engleză), la Bucureşti (în engleză) şi la Bruxelles (în franceză).

Există o cerere de parteneriate în scopul creării unor medii de învăţare Métasystème Coach Academy (în engleză), fie la Bruxelles, fie la Londra.

Contactaţi-ne:
Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă